Menu

Ik ben aangenomen en dan?

Je ontvangt van ons:

  • Vrijwilligersovereenkomst in tweevoud (graag ondertekend retourneren)
  • Gedragscode
  • Aanvraagformulier voor een gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).


Daarnaast neem je samen met andere nieuwe begeleiders deel aan onze trainingsdag. Ook vul je digitaal een formulier in waarmee je aangeeft in welke periode je beschikbaar bent om een reis te begeleiden. Op basis van deze informatie delen wij je in op een reis.