Menu

PGB- Manieren van betalen

Kompas Reizen organiseert vakanties voor mensen die begeleiding en/of zorg nodig hebben. De kosten voor de vakanties zijn hoger dan dat “reguliere” vakantiegangers voor hun vakantie moeten betalen: De meerkosten worden veroorzaakt door de intensieve begeleiding op onze reizen; de kosten voor onze vrijwilligers. Voor onze reizigers die langdurige zorg genieten bestaat de mogelijkheid om een deel van deze kosten vergoed te krijgen.

1. Persoonsgebonden Budget (PGB)

Het PGB is een budget dat je toegekend krijgt om zelf jouw zorgverleners in te huren voor de zorg die je nodig hebt. Kosten die je vanuit PGB kunt betalen zijn onder te verdelen in:

1. Begeleiding Groep (BG)
2. Persoonlijke Verzorging (PV)
3. Logeeropvang, Kortdurend Verblijf (KV).
 

Dit is inclusief begeleiding. Kosten die je niet vanuit PGB kunt betalen zijn: activiteiten, reserveringskosten, calamiteitenfonds (bij vakanties naar het buitenland) en de reis- en/of annuleringsverzekering.

PGB tarief 2020 - Begeleiding

Wij maken gebruik van een gestandaardiseerd PGB-uren/dagtarief:

Kleine Busjesreizen en Riviercruise
Begeleiding
Uurloon: € 11,00
Dagloon: € 88,00

Vliegreizen Europa
Begeleiding
Uurloon: € 12,00
Dagloon: € 96,00
 

PGB tarief 2020 - Logeeropvang/Kortdurend verblijf
Dit zijn de kosten voor alle overnachtingen, maaltijden, zorg en begeleiding. Omdat de kosten per reis verschillen blijft dit maatwerk. Je kunt daarom altijd contact met ons opnemen voor meer informatie op telefoonnummer 0182-587054.
 

Werkwijze
Indien je (een deel) wilt betalen met PGB, dien je een: 
  1. Zorgovereenkomst in te vullen via onderstaande link.
  2. Zorgbeschrijving in te vullen. Ook hier hebben we al enkele gegevens ingevuld. Vul zelf jouw naam- en adresgegevens én onderdeel 2 in. Stuur deze dan ook ondertekend naar Stichting Het Buitenhof op.

Je kunt hier de verschillende formulieren downloaden:

 
Voor beide formulieren (zorgovereenkomst en zorgbeschrijving) geldt dat Het Buitenhof na ontvangst de formulieren ook ondertekent en de originelen aan je terugstuurt. Je dient er zelf voor te zorgen dat je deze formulieren voorafgaand aan jouw vakantie aan het zorgkantoor of de SVB toestuurt, zodat zij de betaling vanuit PGB kunnen goedkeuren.
 
Belangrijk:
Na de reservering van jouw vakantie ontvang je een boekingsbevestiging/ factuur en informatie over de aanbetaling en restantbetaling:

1) De aanbetaling dien je binnen 14 dagen te voldoen. 
2) De restantbetaling dient uiterlijk 6 weken voor het begin van de vakantie te worden voldaan.
 
Je ontvangt samen met de door ons ondertekende overeenkomst een factuur die na de vakantie doorgestuurd kan worden aan de SVB. Deze factuur voldoet aan de eisen van de SVB/zorgkantoren. Na betaling door de SVB aan Stichting Het Buitenhof, storten wij het bedrag dat de SVB heeft betaald direct terug op jouw rekening. Het komt er dus op neer dat je de totale reissom in eerste instantie zelf betaalt (je bent hiervoor zelf verantwoordelijk) en achteraf vergoed krijgt.
 
2.Betalen vanuit ZIN
Zorg in Natura wil zeggen dat een zorginstelling zorg aan je verleent en de administratie regelt. Bij ZIN is de instelling altijd een door de gemeente/ zorgkantoor/ zorgverzekeraar/ gecontracteerde zorgverlener/ zorginstelling. Wanneer je zorg en begeleiding ontvangt van een zorgverlener middels Zorg In Natura, kunnen wij op jouw verzoek contact opnemen met de zorgverlener om de zorg en begeleiding over te nemen gedurende jouw vakantie. Wij sluiten vervolgens een raamovereenkomst in samenspraak met jouw zorgverlener af. De reguliere zorgverlener is niet verplicht hier zijn/haar medewerking aan te verlenen.
 
Ben je een reiziger en wil je meer informatie?
Voor meer informatie voor reizigers klik hier
 
Werkzaam bij een zorginstelling en wil je meer informatie?
Voor meer informatie voor zorginstellingen klik hier
 
3.Mantelzorg - respijtzorg
Bent u afhankelijk van mantelzorg? Het is ook belangrijk dat uw mantelzorger een aantal dagen géén zorg hoeft te bieden: even tot rust komen om overbelasting te voorkomen. En wat is mooier dan uw mantelzorger rust te gunnen, terwijl u kunt genieten van een vakantie? Stichting Het Buitenhof zorgt immers graag voor vervangende zorg, oftewel respijtzorg gedurende meerdaagse logeerarrangementen. Hiervoor kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding. Afhankelijk van uw situatie, kunt u terecht bij:

• Gemeente: WMO-ondersteuning. Vraag de gemeente om meer informatie.
• Zorgkantoor: Wet langdurige zorg (Wlz).
• Zorgverzekeraar. Sommige zorgverzekeraars vergoeden respijtzorg - deels - binnen de aanvullende verzekering. Check de polis voor de voorwaarden. Of vraag de zorgverzekeraar om meer informatie.
• De verzorgde persoon kan de respijtzorg ook betalen met een persoonsgebonden budget (pgb).

 
Betalen vanuit fondsen
Nederland kent diverse fondsen voor (financiële) hulp aan particulieren. Dien jouw aanvraag rechtstreeks in bij het betreffende fonds voordat je jouw vakantie boekt. Let wel: aanvragen nemen veelal veel tijd in beslag. Informeer daarom tijdig via websites van het fonds waarvan je gebruik wilt maken, zoals:
www.phelps-stichting.nl www.lichthoeve.nl www.gaandeweg.nl www.stinafo.nl